Home / Blog / Et internasjonalt rammeverk for reform av politiske annonser

Et internasjonalt rammeverk for reform av politiske annonser

Alex Tait

Deutsch, Français, Español, Português, Norskعربى, 中文, 日本人, По-русски, Italiana, SvenskaRomână

Vi startet koalisjonen for reform av politisk annonsering i mai i fjor da, så vidt vi visste, det ikke var planer om endring. Vår kampanje har utviklet seg i et raskt tempo siden dengang. En tidlig tilhenger av våre mål var det britiske handelsorganet for reklame ISBA, og vi har siden fått støtte fra en rekke andre organisasjoner i reklamebransjen, og av bedrifter, borgere og frivillige organisasjoner utenfor underveis.

I februar 2019 ga den britiske regjeringens ‘Desinformation og Falske Nyheter’ granskning et robust sett med anbefalinger for å takle desinformation, som støtter flere av de målene vi har foreslått i vårt rammeverk for politisk reklame. Undersøkelsens leder, Damian Collins MP, oppfordret også reklamebransjen til å utvikle retningslinjer for politisk reklame i september i fjor som støttet alle våre mål.

Digitalt modne demokratier over hele verden står overfor nøyaktig de samme problemene. Mens politisk annonsereform blir diskutert i ulike land, ønsker vi å dele viktige prinsipper vi har utviklet, i tilfelle likesinnede organisasjoner vil starte lobbyvirksomhet i land utenfor Storbritannia.

Denne listen er ikke på noen måte uttømmende. Ved å sette opp vår 4-punkts plan ønsket vi å få fart i kampanjen ved å fokusere på områder det var vanskelig å argumentere for, og som også vil ha størst innvirkning. Du kan se andre forslag til politisk annonsereform i Storbritannias gransknings rapport  for ‘Desinformation og Falske Nyheter’ her.

Vår hensikt er ikke at vi skal starte lignende kampanjer i utlandet til den vi kjører i Storbritannia selv. Vi deler vårt rammeverk som et utgangspunkt som kan og skal utvikle seg over tid, og det kan også være nødvendig å tilpasse dette til lokal regulering og lokale problemstillinger.

Koalisjonen for reform av politisk reklame er en frivillig organisasjon (ikke-for-profit), og vi har ikke noe ønske om å ha eierskap i rammen eller innholdet. Vi deler disse ideene som et utgangspunkt for reform i andre digitalt modne land. Hvis du vil diskutere rammeverket eller få råd om hvordan du kan sette opp en lignende kampanje i ditt eget land, vennligst ta kontakt med  alex.tait@reformpoliticaladvertising.org.

De fire punktene vi mener burde være felles for alle digitalt modne demokratier:

1 / Lovfeste at alle betalte politiske annonser kan sees av publikum.

Et søkbart arkiv for elektronisk politisk annonsering bør utvikles, inkludert informasjon om når hver annonse ble lagt ut og hvilke målgrupper og hvor mye penger ble brukt. Det bør være et krav at all politisk annonseringsarbeid skal være oppført offentlig, slik at selv om arbeidet ikke krever forskriftsmessig godkjenning, er det ansvarlig, klart og tilgjengelig for alle. Lageret skal drives og forvaltes uavhengig av reklamebransjen og politiske partier.

Facebook og Google har allerede gjort endringer, som fortjener å bli rost, men vi trenger en generell standard i bransjen ikke bare plattformspesifikke løsninger.

2 / Innføre obligatorisk merking eller vannmerker for å vise opprinnelsen til nettbaserte annonser.

I Storbritannia er registrerte politiske partier og kampanjegrupper lovpliktige til å merke (les: vannmerke) papirkopi av valgmaterialer som tydeliggjør hvem som er ansvarlig for annonseringen. Dette er imidlertid ikke et krav til digital kommunikasjon.

Siden nesten alle kan utvikle og formidle digitale politiske annonser, å vite hva som er “offisielt” og hva som blir lagt ut av tilhørere, vil bli en stadig viktigere måte for velgerne å se hvor alvorlig de skal ta politiske budskap. Et krav til et digitalt vannmerke ville være en måte å hjelpe dem med dette. Det tror vi er riktig for Storbritannia, og at du bør vurdere for ditt land.

3 / Krev at alle objektive sakskrav som brukes i politiske annonser skal underbygges.

Hvis en kampanje ønsker å legge frem en tilsynelatende objektiv og kvantifiserbar påstand i sin politiske reklame, bør denne påstanden være nøyaktig og kunne overleve en uavhengig granskning. Vi krever ikke en slutt på valgløfter eller skremselspropaganda om hva den andre siden kan gjøre. Vi sier ganske enkelt at hvis du vil posisjonere noe som fakta, har publikum rett til å være trygg på at det er det.

Storbritannia har en forhåndsklaringsprosess allerede for villedende krav via sine BCAP- og CAP-reklamerettningslinjer for alle TV- og VOD-forbrukerreklame. Vi mener at denne prosessen også bør gjelde for politiske påstander om objektive fakta.

4 / Lag en myndighet for å regulere politisk annonsering.

Vi trenger en myndighet til å overvåke innhold i politisk annonsering. Det er ingen regulering av dette i Storbritannia, og det er en hovedårsak til mange av de siste problemene.

Det britiske parlamentet kunne løse dette ved å utvide mandatet til enten valgkommisjonen, reklamestyringsmyndigheten eller valgkomiteen for Ofcom – eller det kunne sette opp et alternativt organ.

Ovennevnte poeng utgjør 4-punktsplanen vi lanserte i mai. Imidlertid mener vi at følgende områder også krever vurdering.

Målgrupper

I Storbritannia har ‘Desinformasjon og Falske Nyheter’ granskningen anbefalt at rettningslinjer, som fremhever bruken av personlig informasjon i politisk kampanjer, og gjelder for alle datakontrollører som behandler personopplysninger med henblikk på politiske kampanjer, bør støttes av primær lovgivning.”

Vi tror også at følgende prinsipper er viktige:

Når reguleringen diskuteres, er det ofte et forståelig fokus på digital, slik det har vært i DCMS-rapporten. Det er ingen tvil om at regulering av politisk reklame må være oppdatert til den digitale verden vi lever i. Imidlertid for å ta regulering av faktiske påstander som et eksempel, må den gjelde for alle medier, ikke bare digitalt.

På samme måte, fordi det har vært omfattende nyhetsdekning av personvernproblemer på Facebook, kan det være fristende å fokusere på den plattformen med behov for reform. Selv om Facebook åpenbart er en veldig viktig utøver, er det digitale markedsøkosystemet komplekst, noe alle som jobber i markedsføring vet. Sosiale plattformer er viktige, men behovet for oppdatert regulering er nødvendig for å dekke hele det digitale markedsøkosystemet hvis vi skal motvirke desinformation og falske nyheter effektivt.

Vi vil legge til at annonsørene i økende grad ser på sin kommunikasjonen i form av en “kundereise” som tar hensyn til alle berøringspunkter med forbrukerne i det fragmenterte medielandskapet vi nå lever i. Fra et britisk perspektiv er vi enige med den uavhengige kommisjonen om folkeavstemninger om at “En forespørsel bør gjennomføres i reguleringen av politisk reklame på tvers av trykte medier, kringkasting og elektroniske medier, for å vurdere hvilken form for regulering som skal tas for hvert medium og om nåværende forskjeller i tilnærming forblir rimelig. “For eksempel må det tas hensyn til ikke bare betalte annonser, men også de markedsførere kaller “eide medier”: alle kommunikasjonskanaler under en bedrifts kontroll, for eksempel nettsteder, blogger, e-post og også “opptjent media”, som for eksempel publisitet som følge av redaksjonell påvirkning av ulike slag.

Alex & Benedict

 

Make a donation

We are not for profit and are run by unpaid volunteers. We rely on donations to continue our work. Please donate to our campaign here.

Sign our petition

Add your name to our many supporters that want change.