Home / Blog / Vi har nå et valgløfte samt et overordnet rammeverk for politisk annonsereform

Vi har nå et valgløfte samt et overordnet rammeverk for politisk annonsereform

Alex Tait

English, Español, NorskSvenska

Vi er i ferd med å oversette denne siden til 10 språk.

Vi startet koalisjonen for Reform i Politisk Reklame i Storbritannia i mai i fjor, da det ikke var noen annen plan for reform. Kampanjen vår har utviklet seg raskt siden den gang.

I tillegg til godkjenning fra en rekke organisasjoner og enkeltpersoner i Storbritannia, har vi nå støtte fra to av de viktigste politiske partiene i Storbritannia – The Independent Group for Change og The Green Party. Vi er i aktiv samtale med andre hovedpartier om å støtte. Vår ambisjon er å få med alle hovedpartiene.

Etter hvert som kampanjen vår har hatt fremgang, har det blitt mer og mer tydelig at demokratier over hele verden står overfor det samme problemet – utdaterte regler for politisk reklame og digital desinformasjon. Politisk annonsereform diskuteres nå i flere land, og vi ønsker å dele de viktigste prinsippene vi har utviklet i håp om at dette vil hjelpe likesinnede organisasjoner med lobbyvirksomhet egne land.

Vi deler to internasjonale rammeverk vi har utviklet. Det første er vårt Internasjonale Rammeverk for Politisk Annonsereform, som ble lansert i mai i år og hadde lovendringer som mål.

Det andre er en en internasjonal kampanje og valgløfter som kan tilpasses av politiske partier foran enhver lovendring. I Storbritannia og flere andre land er det en konvensjon om at de politiske partiene tar opp prinsipper eller “løfter” som de lover å overholde i valgprosessen. Vi tror at å oppfordre politiske partier og andre annonsører til å ta i bruk denne praksisen er en god måte å få fart på en politisk reklamereform. Dette er viktig fordi til og med når en betydelig milepæl er nådd og en regjering går med på en lovendring, tar implementeringsprosessen vanligvis lang tid. For eksempel i Storbritannia har to av punktene i vår fire-punktsplan allerede blitt støttet av regjeringen, men endringen trer ikke i kraft før i 2020 eller 2021.

Vi anbefaler at, spesielt der konvensjonen om valgløfter allerede eksisterer, begge rammer skal brukes parallelt. I tillegg til endringene i hvordan politiske annonsører gjennomfører kampanjene sine, større integritet og åpenhet i valgprosessen, kan disse to tilnærmingene også øke bevisstheten om de foreslåtte løsningene og skape enighet. Det Internasjonale Rammeverket for Politisk Annonsereform gir veiledning om hvordan vi kan få til disse grunnleggende endringene.

Som en politisk nøytral, ideell organisasjon, ønsker vi ikke eierskap til noen av disse tilnærmingene. Vi er bare opptatt av å dele ideene våre med andre land som har lignende problemer.

Disse punktene er ikke uttømmende. Vi valgte de fire punktene fordi de representerer en sunn fornuft og vil være vanskelig å argumentere mot, slik at vi raskt kunne bygge en avtale. Samtidig var dette de områdene vi trodde ville ha størst innvirkning. Det er åpenbart andre områder som må vurderes nøye, og som vil variere fra land til land: for eksempel begrensninger og kontroll rundt utgifter, og å sikre at kampanjen din er i samsvar med personvernloven.

Vi har brukt noen eksempler i Storbritannia nedenfor, men la sunn fornuft lede hvor langt hvert punkt er passende i ditt land og hvordan det skal formuleres.

Vi foreslår at kampanjeløftet kan være følgende:

Vi, <navnet på partiet>, vil føre en ansvarlig valgkampkamp og lover:

 1. å inkludere informasjon i all vår digitale reklame som gjør det mulig for velgerne å identifisere en annonsen som vår;
 2. å publisere vårt digitale betalte annonseinnhold på en offentlig tilgjengelig nettside;
 3. å dele innholdet i eventuelle objektive fakta som brukes i annonser på en offentlig tilgjengelig nettside eller i selve annonsen;
 4. å revidere eller innstille påstander som uavhengige faktasjekkingstjenester synes å være misvisende.

 

 1. Å inkludere informasjon i all vår digitale annonsering som gjør det mulig for velgerne å identifisere annonsen som vår.

Vi mener det bør være avtrykk / vannmerker på alle digitale annonser i henhold til den britiske valgkommisjonens forslag om at “alle elektroniske kampanjer skal ha lett tilgjengelige krav til digitale vannmerker inkludert informasjon om publisering og hvem som er juridisk ansvarlig for utgiftene”.

 1. Å publisere vårt digitale, betalte annonseinnhold på en offentlig tilgjengelig nettside. *
 • Hvem betaler for annonsene?
 • Hvilke organisasjoner sponser annonsene?
 • Hvilket publikum er målgruppen til annonsene?

Ovennevnte kriterier ble anbefalt av en rapport fra Storbritannias ‘Department for Digital, Culture, Media & Sport On Disinformation & Fake News’. Målet deres er å sikre åpenhet i kampanjer og unngå “mørke annonser”. Vi tror at dette vil være et midlertidig tiltak inntil en “offentlig søkbar database [for politiske annonser] som kjøres uavhengig av den politiske sektoren,” anbefalt i rapporten, er tilgjengelig.

*Noen av nettplattformene har utviklet annonsebiblioteker, men de er, og vil alltid være, av varierende funksjonalitet. For eksempel er Twitter sitt annonsebibliotek foreløpig bare tilgjengelig i 7 dager. Som rammeverket antyder, trenger vi en database som viser annonser konsekvent på alle plattformer for å sikre åpenhet.

 1. Å dele innholdet i alle objektive påstander som brukes i annonser på en offentlig tilgjengelig nettside eller i selve annonsen.

En begrunnelse av objektive fakta kan inkluderes i selve annonsen, eller publiseres uavhengig og offentlig med alle digitale annonser som brukes i kampanjen.

 1. Å revidere eller innstille påstander som uavhengige faktasjekkingstjenester synes å være misvisende.

I Storbritannia er alle ikke-politiske annonser som vises på TV eller VOD, og har fakta påstander, allerede forhånds sjekket av en organisasjon som heter Clearcast. Dette er en rådgivningstjeneste for annonsører som de kan velge å ignorere. Imidlertid sjekker annonseregulatoren, ‘Advertising Standards Authority (ASA)’, alle klager som er sendt inn til dem, og vil ta hensyn til rådene fra Clearcast i enhver kjennelse.

I mangel av en lov eller en regulator for politiske annonser, foreslår vi at du bruker sunn fornuft for å veie nøyaktigheten av din underbygning. Du bør imidlertid publisere kilden til dokumentasjonen i selve annonsen eller på samme nettside som dine digitale annonser. Hvis en av de nominerte faktasjekkingstjenestene synes de saklige påstandene er misvisende, bør annonsøren vurdere å revidere eller stoppe annonsene som inneholder disse påstandene. Dette er en “fullmakt” vi foreslår i rammeverket vårt at en regulator vil / bør ha.

Det er viktig at faktasjekkingstjenesten eller tjenestene du velger blir respektert som uavhengige av hovedpartene i landet ditt. For å gi et eksempel har vi i Storbritannia nominert tre faktasjekkingstjenester: Full Fact, Channel 4 FactCheck og BBC Reality Check.

Dette løftet er en begynnelse. Vi vil oppdatere punktene når vi mottar tilbakemeldinger, og hvis ny lovgivning blir vedtatt i løpet av de neste månedene.

Juli 2019

 

* Vi har prioritert åpenhet om digitale annonser for å stoppe det som kalles “mørke” digitale politiske annonser (bare synlig av publikum i målgruppen). Vi anbefaler imidlertid at du vurderer et skritt videre og publisere også alle ikke-digitale, betalte for annonser for å maksimere åpenhet.

 

Make a donation

We are not for profit and are run by unpaid volunteers. We rely on donations to continue our work. Please donate to our campaign here.

Sign our petition

Add your name to our many supporters that want change.